Praktische informatie

Hoe werkt de kindertolk?

Als kindertolk hoef ik niet met je kind te praten. In een gesprek van anderhalf uur vertel je over het probleem van/met je kind. Ik stel vragen om je probleem en de situatie goed helder te krijgen. Als jij weer weg bent, doe ik het vertaalwerk. In een teruggeefgesprek, een week later, geef ik je de vertaalde essentie van het probleem weer. Klopt dat ook voor jouw gevoel, dan geef ik je adviezen en soms oefeningen mee. Zo nodig verwijs ik door naar specialistische hulp. Na vier weken volgt een follow-upgesprek. Als de situatie verbeterd is, sluiten we het contact af. Als er geen verbetering is gesignaleerd, gaan we nog een stapje dieper.

Desgewenst kan deze methode worden opgevolgd door coaching. Soms besluit ik in overleg met de ouder dat het kind een keer komt om enkele oefeningen te doen.

Tarieven

Voor mijn bezoek vraag ik een uurtarief van € 60,=

Voor het uitwerken van het advies thuis vraag ik een vergoeding van € 40,=

De tarieven zijn exclusief BTW.