Presentchild methode

Er zijn een aantal prettige voordelen aan het werken met PresentChild:

  • Uw kind hoeft niet bij de behandeling aanwezig te zijn om toch geholpen te worden
  • Het is geschikt voor kinderen alle leeftijden
  • Zowel u als het kind profiteert van de behandeling
  • De trajecten zijn kortdurend, kennen vaak langdurige resultaten en weinig terugval

 

Het mooie van PresentChild® is, dat ouders zó anders gaan kijken naar het gedrag van hun kinderen. Ze zien het niet langer als een probleem, maar als een kans waaraan ze zelf kunnen bijdragen. De gevolgen van dit proces komen niet alleen de ouders ten goede, maar werken ook (direct) positief door op het welzijn van de kinderen. Zoals een kind met signalen laat weten wanneer een volgende stap nodig is bij de ouder(s), zo zal het ook laten merken dat het beter of goed gaat! Zo leer je op een nieuwe manier naar je kind kijken. Je ziet dan een kind wat het beste met je voorheeft, in plaats van een kind met een probleem.

Buitenom dat genees je niet alleen je eigen stukje hierin (wat weer onbewust resultaat heeft op je kinderen) maar ook zeker de voorgaande generatie en de generaties die na ons komen. Gio Vogelaar heeft eens onder één van mijn blogs geschreven: “Elke keer als iemand het lef kan opbrengen en het cadeautje van het kind durft uit te pakken, start er een helingsproces voor minimaal 3 generaties. Die van jezelf, die van je kind(eren) en energetisch die van de vorige generatie(s). Dus hoe moeilijk en confronterend het ook kan zijn, het levert zoveel op”.

Volwassenen hebben evenzeer behoefte aan opvoeding als kinderen. Opvoeding gaat hand-in-hand met zelfopvoeding.
Ik word nog steeds (uit)getest hoor, dat is nog niet over. Maar in plaats van te zeggen: “Why me”, zeg ik nu “Try me”. Want alle struggelingen die ik doorstaan heb, hebben mij voorbereid op datgene wat ik nu doe.