Kindertolk

Het bijzondere aan deze aanpak is dat niet de kinderen naar een hulpverlener gaan, maar de ouders. Je kind hoeft niet bij de behandeling aanwezig te zijn om toch geholpen te worden. Deze methode is geschikt voor kinderen van alle leeftijden voor tieners en twintigers.


Hoe werkt de kindertolk?

Als kindertolk hoef ik niet met je kind te praten. In een gesprek van anderhalf uur vertel je over het probleem van/met je kind. Ik stel vragen om je probleem en de situatie goed helder te krijgen. Als jij weer weg bent, doe ik het vertaalwerk. In een teruggeefgesprek, een week later, geef ik je de vertaalde essentie van het probleem weer. Klopt dat ook voor jouw gevoel, dan geef ik je adviezen en soms oefeningen mee. Zo nodig verwijs ik door naar specialistische hulp. Na vier weken volgt een follow-upgesprek. Als de situatie verbeterd is, sluiten we het contact af. Als er geen verbetering is gesignaleerd, gaan we nog een stapje dieper.
Desgewenst kan deze methode worden opgevolgd door coaching. Soms besluit ik in overleg met de ouder dat het kind een keer komt om enkele oefeningen te doen.


 

Kinderen helpen ons

Als ouder houd je van je kind. En je begrijpt je kind meestal heel goed. Soms komt het voor dat je je kind minder goed begrijpt of dat je geraakt wordt door dingen die gebeuren in het leven van je kind. Het kan zijn dat je kind veel ziek is of  het moeilijk heeft, of minder gewenst gedrag laat zien. Het kan zijn dat je je uitgedaagd voelt door je kind.

Wanneer je als ouder vastloopt en niet helder krijgt wat er nodig is om verandering  in een situatie te brengen kan een kindertolk consulteren een oplossing zijn.

Dit vraagt van jullie wel de bereidheid om open en eerlijk naar jezelf te durven kijken. Je kind houdt net zoveel van jou als jij van je kind. En zet zich net zo intens en actief in voor jou levensgeluk als jij voor dat van je kind.

Je kind spiegelt je op een heldere en liefdevolle manier wat jij op dit moment nodig hebt in je leven. Via zijn gedrag, (leer)ontwikkeling en of klachten laat je kind je dit zien. Vaak ben je je niet bewust van wat er in jou nog meer vrij mag zijn.

Een kindertolk kan je via een vertaling helpen om helder te krijgen wat je kind je laat zien en wat zijn boodschap voor jou is.

Summary
Service Type
Kindertolk
Gelderland
Gelderland
Kindertolk
Een kindertolk helpt ouders bij het oplossen van en omgaan met lastige of pijnlijke emoties van kinderen