Home

Iedereen wordt af en toe door het leven uitgedaagd. Door mee te kijken naar jouw leven kan ik helpen om samen deze uitdagingen het hoofd te bieden. Ik gebruik een combinatie van kennis, intuïtie en levenservaring om vraagstukken in een nieuw perspectief te zien. We zoeken samen naar een voor jou passende manier om de harmonie te herstellen.

In gezinssituaties help ik als kindertolk, waarbij ik werk met de Presentchild-methode. Het mooie van deze methode is dat je als ouder aan de slag gaat. Doordat jij anders om gaat met situaties, verandert het gedrag jouw kind. Dit is een harmonische manier om samen tot nieuwe patronen te komen.

Zorgen om je kind

Soms voel je aan alles dat jouw kind niet goed in zijn vel zit. Het kind

  • Is vaak boos
  • Is vreemd verlegen
  • Daagt je uit
  • Blijft maar in bed plassen
  • Is bang wanneer dat niet nodig is

Dan wil je jouw kind natuurlijk helpen. En misschien heb je al heel veel met jouw kind gedaan met belonen en straffen, met extra aandacht of juist negeren. Misschien heb je al met verschillende mensen gesproken en heb je nog steeds geen idee hoe je het probleem kan verhelpen.

Hoe helpt een kindertolk?

Het is fijn te mogen beseffen dat de oplossing soms niet bij het kind start, maar bij jou. Een kindertolk kan uit het gesprek met de ouders signalen opvangen die jou kan helpen. En dat is heel fijn: jij voelt dat er verandering nodig is. Jij hebt de motivatie om dat te doen wat nodig is.

De kindertolk kan aan de hand van gesprekken en/of observaties met een plan komen, die jou helpt om in het gezin nieuwe patronen aan te leren. Je zal zien dat spanningen verdwijnen en het kind gelukkiger wordt. En dat alleen maar omdat er nieuwe patronen ontstaan zijn in het gezin.

Kindertolk®

Kinderen zijn onze grootste leraren. Zij spiegelen heel helder alle stukken in onszelf die nog niet  vrij zijn. Het mooie aan de Present Child methode vind ik dat je als ouder zelf aan de slag kunt zonder je kind te belasten en dat het resultaat helend is voor zowel je kind als jezelf.  Het is bijna magisch om te zien hoe dingen op hun plek vallen als de boodschap van je kind binnenkomt in je hart.

Kinderen helpen ons

Als ouder houd je van je kind. En je begrijpt je kind meestal heel goed. Soms komt het voor dat je je kind minder goed begrijpt of dat je geraakt wordt door dingen die gebeuren in het leven van je kind. Het kan zijn dat je kind veel ziek is of  het moeilijk heeft, of minder gewenst gedrag laat zien. Het kan zijn dat je je uitgedaagd voelt door je kind.

Wanneer je als ouder vastloopt en niet helder krijgt wat er nodig is om verandering  in een situatie te brengen kan een kindertolk consulteren een oplossing zijn.

Dit vraagt van jullie wel de bereidheid om open en eerlijk naar jezelf te durven kijken. Je kind houdt net zoveel van jou als jij van je kind. En zet zich net zo intens en actief in voor jou levensgeluk als jij voor dat van je kind.

Je kind spiegelt je op een heldere en liefdevolle manier wat jij op dit moment nodig hebt in je leven. Via zijn gedrag, (leer)ontwikkeling en of klachten laat je kind je dit zien. Vaak ben je je niet bewust van wat er in jou nog meer vrij mag zijn.

Een kindertolk kan je via een vertaling helpen om helder te krijgen wat je kind je laat zien en wat zijn boodschap voor jou is.